Förslag till avgifter för läkemedelsleverantörers tillgång till Leverantörernas information i VARA (LiiV)

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.