Förslag till beslut och skötselplan för det inplanerade naturreservatet Kärmsjöbäcken, Sollefteå kommun

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

naturreservat