Förslag till Boverkets föreskrifter om planbeskrivning

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6352/2018, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

planbeskrivning