Förslag till föreskrift om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:10) om verksamheten vid GLP laboratorier

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.