Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel

Elstängsel används på områden där det finns ett behov av att kunna kontrollera att inga obehöriga tar sig in, exempelvis inom kärnkrafts- och verkstadsindustrier, men också för att hålla tamdjur innanför stängslet och vilda djur utanför. Elsäkerhetsverkets bedömning är att de tekniska krav för elstängselapparater som anges i europastandarden är tillräcklig för de flesta verksamheter men att det i vissa vegetationstäta och oländiga områden finns behov av att använda elstängselapparater som inte uppfyller alla krav i denna. I de föreslagna föreskrifterna blir därför europastandarden i princip bindande, dock med en möjlighet för Elsäkerhetsverket att medge undantag från standardens krav om högsta energimängd i pulsen. Den som ansöker om undantag ska visa att elstängselapparaten uppnår likvärdig säkerhet även när den avgivna energimängden i pulsen överstiger standarden.