Förslag till föreskrifter för hantering av signalkräfta

Rubricerade ärende, ert diarienummer 01719-2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

signalkräfta