Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser för Skåne län

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/28967, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.