Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser för Södermanlands län

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/34543, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)