Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Värmlands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2021/9648, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärende inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.