Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 200 i Västra Götalands län

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.