Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 66 i Dalarnas län

Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2012/1509 har remitterats till Regelrådet.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Trspst_hastighetsbegr_vag66 (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Beredningsunderlag ()

Taggar:

Väg 66