Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 929 i Dalarnas län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.