Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 929 i Dalarnas län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Föreskrift ()