Kanslisvar Transportstyrelsens föreskrifter om luftledningar för starkström vid flygplatser

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.