Förslag till föreskrifter om mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning samt motsvarandelistan

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.2 – 2021:583, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.