Förslag till föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.5.16-00180/2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.