Förslag till föreskrifter om öppningstider för bron Falsterbokanalen på väg 100 i Vellinge kommun, Skåne län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.