Förslag till föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2013

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Egenavgift