Förslag till föreskrifter om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020:595, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)