Förslag till föreskrifter om tillfällig klimatkompensation för sjöfarten år 2023

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 8 december 2022 med angiven svarstid den 15 december 2022 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag