Förslag till föreskrifter om undantag från skyldighet som gäller kassaregister

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

Kassaregister