Förslag till föreskrifter om uppgifter till Ekonomisk statistik per kvartal

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.