Förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart m.m.

Förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart m.m. Rubricerat ärende, ert diarienummer Sty 2011/202, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.