Förslag till föreskrifter till covid-19-lagen

Rubricerade ärende, ert diarienummer 06063-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 30 december 2020 med angiven svarstid den 5 januari 2021 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)

Taggar:

covid-19-lagen