Förslag till förlängning av föreskrifter (2016:28) om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.3.16-20351/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 18 december 2020 med angiven svarstid den 28 december 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.