Förslag till förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539) och förslag till förordning om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.