Förslag till Länsstyrelsens beslut och skötselplan för naturreservatet skånska Kattegatt i Höganäs och Båstad kommuner

Rubricerade ärende, diarienummer 511-5924-2017, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.