Förslag till nya allmänna råd och ny vägledning om bassängbad

Rubricerade ärende, ert diarienummer 03017-2017, har remitterats till Regelrådet.

 

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd och vägledning. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Taggar:

bassängbad