Förslag till nya allmänna råd och ny vägledning om bassängbad

Rubricerade ärende, ert diarienummer 03017-2017, har remitterats till Regelrådet.

 

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd och vägledning. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

bassängbad