Förslag till nya föreskrifter för väg 51, Östergötlands län

Det framgår av rubricerad remiss att avsändande myndighet i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att föreskriften inte för effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av förslag som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitteras hit.