Förslag till nya föreskrifter om ackreditering av producenter av referensmaterial

Förslag till nya föreskrifter om ackreditering av producenter av referensmaterial Rubricerade ärende, diarienummer 11-2703-14 har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.