Förslag till nya föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk i naturen

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4447-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.