Förslag till nya hastighetsgränser på del av väg 645 i Jönköpings län

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Remiss (pdf 1 MB)