Förslag till nya hastighetsgränser på del av väg 645 i Jönköpings län

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.