Förslag till Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för ämnet judiska studier i grundskolan

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.