Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. samt upphävande av allmänna råd Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar 1995:4

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.