Förslag till trafikföreskrift om cirkulationsplats på väg 148 vid anslutning av enskild väg till handelsområde Stenhuggaren, Visby, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.