Förslag till Trafikverkets föreskrifter om hastighets-begränsning på väg 2755 i Västra Götalands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Taggar:

Väg 2755