Förslag till Upphandlingsmyndighetens föreskrift om insamling av uppgifter för statistikändamål

Rubricerade ärende, ert diarienummer UHM-2020-0102, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.