Förslag till Upphandlingsmyndighetens föreskrift om upphandlings-ID

Rubricerade ärende, ert diarienummer UHM-2020-0103, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

upphandlings-id