Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

 

Rubricerade ärende, diarienummer N2016/02298/MRT, har remitterats till Regelrådet.

 

Förslaget följer såvitt kan bedömas i allt väsenligt direkt av en EU-förordning. Då EU-förordningar inte omfattas av Regelrådets granskning avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.

 

 Taggar:

färdskrivare