Finansdepartementets PM om genomförande av det nya EU-direktivet (2010/24/EU) om bistånd med indrivning m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.