Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innebär att arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen. Samtidigt föreslås att det ska finnas ett fribelopp om 33 500 kronor som ska gälla alla arbetsgivare som ett skydd mot alltför höga kostnader för små arbetsgivare. Personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska, efter beslut om särskilt högriskskydd, undantas från arbetsgivarens kostnadsansvar. Arbetsgivarkollektivet ska, enligt förslaget, kompenseras för de ökade kostnaderna genom att arbetsgivaravgifterna sänkts med 0,16 procentenheter. Den särskilda sjukförsäkringsavgiften ska beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras arbetsgivares skattekonton.