Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fördelning av taggmakrill i Nordsjön och sill i Bottenhavet

Rubricerade ärende, diarienummer 2732-15, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.