Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om stödvillkor och återbetalningsskyldighet i fråga om stöd som överförs till enskilda aktörer

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

stödvillkor