Havs- och vattenmyndighetens förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön

Rubricerat ärende, ert diarienummer 2297-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och
avstår därför från att yttra sig i detta ärende.