Havs- och vattenmyndighetens förslag om individuell tillämpning av mellanarts- och mellanårsflexibilitet för vissa kvoter som fördelas genom pelagiska fiskerättigheter

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.