Havs- och vattenmyndighetens förslag om individuell tillämpning av mellanarts- och mellanårsflexibilitet för vissa kvoter som fördelas genom pelagiska fiskerättigheter

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

()