Havs- och vattenmyndighetens förslag till föreskrifter om fiskefartygs tillträde till hamnar

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 466 KB)

Taggar:

fiskefartyg