Havs- och vattenmyndighetens förslag till föreskrifter om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.