Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

presumtionshyra