Jordbruksdepartementets förslag till ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.