Jordbruksverkets föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter.

Förslagen i remissen är såvitt kan bedömas i allt väsentligt ett genomförande av ett genomförandebeslut från EU-kommissionien som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.