Jordbruksverkets föreskrifter om certifiering m.m. av utsädespotatis

Rubricerade ärende, diarienummer 3.6.16-11954/14, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 5 november 2015 med angiven svarstid den 12 november 2015 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

 

Taggar:

utsädespotatis